Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Hoạt động Ban QLDA

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 4/4/2016 10:09 by System Account
Last modified at 10/22/2018 14:08 by System Account