Thứ 6 - 26/02/2016
Đầu tư đường Sông Nhạn – Dầu Giây từ HL10 đến đường ĐT 769.

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư đường sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương Lộ 10  đến đường  ĐT769.

2. Mục tiêu chính của dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân, văn hóa mỹ quan đô thị. 

3. Qui mô, công suất:

+ Quy mô thiết kế: Thực hiện theo hồ sơ TKBVTC được duyệt tại Quyết định số: 1182/QĐ-UBND, ngày 19/05/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc Duyệt Dự án Đầu tư Đường Sông Nhạn – Dầu Giây từ Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường ĐT 769 (huyện Long Thành), cụ thể như sau:

a. Phần đường:

- Tuyến đường dài 12.433,81m, đầu tuyến (Km0+000) giao với Hương Lộ 10 tại Km11+800, cuối tuyến (Km12+515) tại mép nhựa hiện hữu đường vào cầu Sông Nhạn. Hướng tuyến bám theo đường hiện hữu rộng 2 bên, có nắn một số đoạn. Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 1m (có lề gia cố mỗi bên rộng 0,5m bằng bê tông nhựa nóng), độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc ngang lề đường 4% Mođun đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 130Mpa, tải trọng tính toán xe 10tấn/trục, vận tốc thiết kế là 60Km/h.

- Nền đường được cào bóc lớp hữu cơ kết hợp đánh cấp (phần mở rộng), đắp nền theo cao độ thiết kế bằng đất chọn lọc lu lèn đạt độ chặt K=0,95, trải cán lớp đất sỏi đỏ lu lèn đạt độ chặt K=0,98 (đối với nền đường hiện hữu bằng bê tông nhựa: bù vênh lớp đá dăm Macadam theo cao độ thiết kế), trải cán lớp đá dăm Macadam, thảm lớp bê tông nhựa nóng hạt trung và lớp bê tông nhựa nóng hạt mịn. Gia cố kè mái taluy hai bên đường bằng xây đá hộc cao 1m tại những vị trí có độ dốc dọc lớn.

- Hệ thống thoát nước dọc (thoát ra suối rạch ngang hiện hữu): Chủ yếu bằng mương đất và rãnh xây đá hộc (tại những vị trí có dốc lớn nhằm tránh hiện tượng xói lở nền đường). Đoạn băng qua đường nhánh, UBND xã, chợ và các vị trí giao lộ bằng cống tròn bê tông cốt thép chịu lực.

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Làm mới và thay thế các cống hiện hữu hư hỏng không đảm bảo thoát nước bằng cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép chịu lực.

b. Phần đường dân sinh:

- Thiết kế đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến từ lý trình Km8+960 -:- Km9+140, bên trái tuyến dài 190,84m, bên phải tuyến dài 170,54m. Mặt cắt ngang đường rộng 4m, độ dốc ngang một mái i=4%, kết cấu mặt đường bằng cấp phối sỏi đỏ dày 30cm, lu lèn độ chặt K ≥ 98. Gia cố mái taluy phía nền đường Sông Nhạn – Dầu Giây và xây mương thoát nước dọc bằng đá hộc vữa xi măng M.100.

c. Xây dựng cầu trên tuyến: Xây dựng mới 3 cầu.

- Cầu Suối Đục: Xây dựng mới tại Km0+910.

+ Quy mô: Cầu 1 nhịp dài 12,5m (Dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn). Tần suất lũ tính toán 4%. Khổ cầu rộng 9,0m (Phần đường xe chạy 8m; lan can rộng 2x0,5m). Tải trọng tính toán HL93. Mặt sàn cầu, lan can bằng bê tông cốt thép đá 1x2, mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông nhựa nóng. Trụ lan can và tay vịn làm bằng thép. Tường cánh mố bằng bê tông cốt thép đổ liền khối với với mố cầu. Mố cầu bằng bê tông (dạng móng nông trên nền thiên nhiên), bản chuyển tải đầu cầu bằng bê tông cốt thép. Gia cố kè mái taluy hai bên đường hai bên đường vào cầu bằng xây đá hộc. Lắp dựng cọc tiêu biển báo theo quy định. Đường vào đầu cầu theo quy mô đường giao thông.

+ Nắn dòng chảy phía thượng lưu (dòng chảy hiện hữu phía thượng lưu xiên so với tim tuyến khoảng 450): Đào nắn dòng chảy vuông góc tim tuyến và lắp lại dòng chảy cũ phía thượng lưu.

- Cầu Quân Y: Xây dựng mới thay thế cầu cũ tại Km2+905.

Quy mô: Cầu 1 nhịp dài 24,54m (dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn). Tần suất lũ tính toán 4%. Khổ cầu rộng 9,0m (Phần đường xe chạy 8m; lan can rộng 2x0,5m). Tải trọng tính toán HL93. Mặt sàn cầu, lan can bằng bê tông cốt thép đá 1x2, mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông nhựa nóng. Trụ lan can và tay vịn làm bằng thép. Tường cánh mố bằng bê tông cốt thép đổ liền khối với mố cầu. Mố cầu bằng bê tông (dạng móng nông trên nền thiên nhiên), bản chuyển tải đầu cầu bằng bê tông cốt thép. Gia cố kè mái taluy hai bên đường hai bên đường vào cầu bằng xây đá hộc, có đường đảm bảo an toàn giao thông. Lắp dựng cọc tiêu biển báo theo quy định. Đường vào đầu cầu theo quy mô đường giao thông.

- Cầu Suối Răm: Xây dựng mới tại Km8+913.

Quy mô: Cầu 1 nhịp dài 33m (dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn). Tần suất lũ tính toán 1%. Khổ cầu rộng 9,0m (Phần đường xe chạy 8m; lan can rộng 2x0,5m). Tải trọng tính toán HL93. Mặt sàn cầu, lan can bằng bê tông cốt thép đá 1x2, mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông nhựa nóng. Trụ lan can và tay vịn làm bằng thép. Tường cánh mố bằng bê tông cốt thép đổ liền khối với mố cầu. Mố cầu bằng bê tông (dạng móng nông trên nền thiên nhiên), riêng mố B thiết kế móng cọc bê tông cốt thép, bản chuyển tải đầu cầu bằng bê tông cốt thép. Gia cố kè mái taluy hai bên đường hai bên đường vào cầu bằng xây đá hộc, có đường đảm bảo an toàn giao thông. Lắp dựng cọc tiêu biển báo theo quy định. Đường vào đầu cầu theo quy mô đường giao thông.

4. Các quyết định phê duyệt:

+ Ngày 19/05/2010, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 8270/UBND-CNN về việc chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư Đường sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương Lộ 10 (huyện Long Thành) đến đường  ĐT769 (huyện Cẩm Mỹ), huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

+ Ngày 19/05/2010, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số: 1182/QĐ-UBND về việc duyệt Dự án đầu tư Đường sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương Lộ 10 (huyện Long Thành) đến đường  ĐT769 (huyệ n Cẩm Mỹ), huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

+ Ngày 29/07/2011, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 về việc duyệt tiểu dự án phải phóng mặt bằng công trình đầu tư Đường sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương Lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường  ĐT769 (huyện Long Thành) phân đoạn thuộc huyện Cẩm Mỹ.

+ Ngày 28/07/2011, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc duyệt tiểu dự án phải phóng mặt bằng công trình đầu tư Đường sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương Lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường  ĐT769 (huyện Long Thành) phân đoạn thuộc huyện Long Thành;

+ Ngày 16/08/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Trong đó dự án trên được chấp thuận chủ trương đầu tư với TMĐT là 16. Và tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2022) 

5. Địa điểm dự án: Huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành.

6. Thời gian thực hiện dự án:

+Thời gian bắt đầu: 2006.

+Thời gian kết thúc: 2022 (Theo văn bản số 940/SKHĐT-XDCB ngày 27/4/2015 về việc hướng dẫn về lập, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 ).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án: 

- Gói thầu số 12 (xây lắp) gồm Cầu Suối Đục + Cầu Quân Y: đơn vị trúng thầu Công ty TNHH xây dựng và cầu đường Anh Tuấn, giá trị trúng thầu 10.373 triệu đồng. Đơn vị tư vấn giám sát Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng, Khởi công ngày 20/11/2017, Nhà thầu đang triển khai thi công, giá trị đạt 86,7%.

- Gói thầu số 16 (xây lắp) Cầu Suối Răm, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH xây dựng và cầu đường Anh Tuấn, giá trị trúng thầu 6.347 triệu đồng. Đơn vị tư vấn giám sát Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng, Khởi công ngày 20/11/2017, Nhà thầu đang triển khai thi công, giá trị đạt 91,38%.

- Gói thầu số 07 (xây lắp) Phần đường giao thông + hệ thống thoát nước thuộc dự án đầu tư đường Sông Nhạn – Dầu Giây từ Hương Lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ) đến đường ĐT769 (huyện Long Thành), tỉnh Đồng Nai, đơn vị trúng thầu Liên danh công ty TNHH Bá Lộc và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn Thành, giá trị trúng thầu 84.192 triệu đồng. Đơn vị tư vấn giám sát Công ty TNHH MTV Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng, Khởi công ngày 24/11/2017, Nhà thầu đang triển khai thi công, giá trị đạt 40,38%.

GT_SNDG_0.jpg
GT_SNDG_1.jpg
GT_SNDG_2.jpg

Xem thêm

Số lượt truy cập

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

​​Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Hoàng Phương - Giám Đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 15A, đường Hà Huy Giáp, Khu phố 2, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02518) 878899 - Email: bqldadtxd@dongnai.gov.vn
® ​Ghi rõ nguồn "www.bqlda.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​​​.