Thứ 6 - 26/02/2016
Dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

​1.Tên dự án: Dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

2.Mục tiêu của dự án: 

     - Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa nhằm tôn vinh nền văn hóa, lịch sử, tinh thần đấu tranh yêu nước của dân tộc, là địa điểm trưng bày, triển lãm về văn hóa, lịch sử, phát triển du lịch của địa phương.

3.Quy mô dự án:  Dự án nhóm B, gồm:

     - Các công trình tu bổ, cải tạo: Đền chính + nhà khách; Bình phong, cột cờ;

     - Các công trình xây dựng mới: Tượng đài Nguyễn Hữu Cảnh; Nhà bia; Nhà trưng bày + đón tiếp; Nhà bếp; Nhà vệ sinh;

     - Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: Nhà bảo vệ; cổng Tam quan; Cổng phụ (02 cổng); cổng, tường rào; Kè bờ sông; San nền; Sân, đường nội bộ; Bãi đỗ xe; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng; Hệ thống chống sét; Cây xanh, thảm cỏ; Hệ thống thông tin liên lạc;

4.Các Quyết định phê duyệt:

     - Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Duyệt chủ trương đầu tư  Dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

     - Văn bản Số 823/HĐND-VP ngày 31/10/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc Duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  Dự án Mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

     - Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

5.Địa điểm xây dựng:

     - Cơ sở hiện hữu tại phường Hiệp Hòa - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

6.Các Mốc thời gian về dự án:

    - Thời gian thực hiện dự án: 2019-2024.

     - Công trình khởi công tháng 03/01/2022. Dự kiến hoàn thành tháng 9/2022


Xem thêm

Số lượt truy cập

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

​​Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Hoàng Phương - Giám Đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 15A, đường Hà Huy Giáp, Khu phố 2, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02518) 878899 - Email: bqldadtxd@dongnai.gov.vn
® ​Ghi rõ nguồn "www.bqlda.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​​​.